Válasszon nyelvet:     

Projekt adatok

A CivilCity: Fenntartható modell a civil társadalom bevonására a helyi hatóságok döntéshozatali folyamataiba című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) keretében valósul meg, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

A CivilCity projekt 2011. október 1. és 2012. szeptember 30. között valósul meg a Nagykárolyi Infotour Egyesület (Gencs, Románia) és a Pro Minoritate Alapítvány (Nyíregyháza, Magyarország) partnerségében. A 49.400 euro összköltségvetésű projekt célja feltárni azokat a gazdasági és szervezeti modelleket, amelyek lehetővé teszik a civil szféra nagyobb beleszólását a helyi közügyekbe a nagyobb anyagi hozzájárulásért cserébe; illetve a kutatási eredmények alapján ajánlásokat fogalmazni meg a helyi önkormányzatok és civil szervezetek számára.

A jelen honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programmal kapcsolatos további információkat a www.huro-cbc.eu honlapon talál.